Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları


Bildiriler sadece eposta buhokbildiri@bezmialem.edu.tr aracılığıyla gönderilmelidir.


**Bildiri gönderim formunu indirmek için tıklayınız.Bildiri Kitapçığı için tıklayınız.


Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.


Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; giriş (problem tanımı) ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ile anahtar kelimeler bölümlerinden oluşmalıdır.
Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 10 olmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com/ ).


Yazılar (A4) boyutlarında (21x 29.5) kağıda, her yanından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.


Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 8 ekim 2018 ’dir.


Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 15 Ekim 2018 tarihine kadar gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır. Sözel sunum veya poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetlerinin 1. Ulusal Hemşirelik Kongresi Programında ve Bildiri Kitabında yayınlanabilmesi için bildiri sunumunu (poster/sözel) yapacak olan yazarların kongre kayıtları ve ilgili tüm ödeme işlemlerini 19 Ekim 2018 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir. Bir yazar en fazla 3 bildiri için kongreye kayıt olabilmektedir. .

 

Bildiri ve Poster Sunum Kuralları
Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 10 dakika (7 dakika sunum, 3 dakika tartışma için ayrılacaktır) olacak şekilde planlanmaktadır. Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır. Posterler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Poster ölçüsü 70(en) x90 (boy) cm’dir Posterler bildirilen tarih ve numaraya göre belirtilen yere asılmalıdır. Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.


Ödüller

Kongre Bildiri Ödülleri
Kongremizde sözel ve poster bildiri olarak sunulmuş ve Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş olan 3 sözel ve 1 poster çalışmaya "1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi Sözlü/Poster Bildiri Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilecektir.


Olgu sunuları ve derlemeler değerlendirmeye alınacak olup, orijinal araştırmalara öncelik verilecektir. Ödül almaya hak kazanan bildiriyi, birden fazla araştırmacı hazırlamışsa, araştırmacılar ödülü aralarında paylaşacaktır. Ödül kazanan araştırmacılar, Kongre Kapanış Töreni’nde açıklanacak ve bu sırada ödülleri kendilerine verilecektir.